2015.gada 24 septembrī I.Kozakēvičas LNKBA Valde un Padome. Об объединенном заседании Правления и Совета АНКОЛ 24 сентября 2015 г. и проведении общего собрания Ассоциации 30 октября сего года.

I.Kozakēvičas LNKBA kopējā Valdes un Padomes sēde notika 2015.gada 24 septembrī, plkst.18:30-20:30 Asociācijas namā, Slokas ielā 37, Rīgā
Jautājumi:
1. Par biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” iniciatīvu, veidot NVO konsorciju, kas sniegs koordinētu biedrību un nodibinājumu atbalstu bēgļu uzņemšanai Latvijā. Jautājuma apspriešana. Ziņo Ilza Garda (Rīgas Vācu kultūras biedrība).
2. Par Valsts prezidenta mazakumtautību konsultatīvās padomes darba atsākšanu.

3. Par I.Kozakēvičas LNKBA Mazākumtautību mākslas Festivālu “Vienotidažādībā-2015″(zuņo Rafi Haradžanjans)

4. Par pasākumu ciklu “Mazākumtautību veltījums Raiņa un Aspazijas jubilejai”.

5. Par saimnieciskiem jautājumiem (ziņo Vlads Šulmans).

6.Par valdes pārvēlēšanas kopsapulces laiku. Diskūsija.

1. I.Garda infomēja par LPA iniciatīvu. Pieņemts lēmums sadarboties informācijas un kultūras jautājumos. Piedāvāti NVO konsorciju sastāvā N. Rudevičs, R.Ahunovs, I.Garda. Uzticēt salikt atbilstošo vēstuli I.Gardai,kura pēc tam nosūtīs to Valdes priekšsēdētājam saskaņojumam.
2. R.Haradžanjans, N.Rudevičs izstāstīja par jaunam tendencēm Padomes formējumā. Komentēja Nugzars Mdzinarišvili.
3.-4. Priekšsēdētajs painformēja par kopējiem kultūras pasākumiem. Novembra pēdējā nedēļā, kā parasti, tiks veikts tradicionālais Festivāls “Vienoti dažādībā”. 12 un 13.decembrī – cikls, kas ir veltīts Raiņa un Aspazijas jubilejām (ir nodots projekts Rīgas Domē). 11-14.oktobrī – cikls, kas ir veltīts krievu kultūras Dienām Latvijā-2015. 16.novembrī LNKBA kopēju gleznotāju izstādi gaida Daugavpils pilsētu muzejs. Viņš atsūtīs mašīnu. Informācija ir pieņemta zināšanai, iebilžu nav.
5. Ģenerāldirektors izstāstīja par veikumiem un iepazīstināja ar gaidāmajiem ēkas jauniem remonta darbiem. Viņš speciāli atzīmēja, ka pieņemtie lēmumi ir saskaņoti ar Komisiju pa remontiem, kuru izvēlējās Asociācijas sapulce. Informācija ir pieņemta zināšanai, iebilžu nav.
6. Valdes priekšsēdētajs informēja, ka oktobrī nepieciešams veikt kārtējo pārvēlēšanu sapulci un piedāvāja trīs dažādus datus: 16, 23 un 30.oktobrī. Pēc apspriešanas Valde un Padome apstājās uz 30 oktobrī plkst.18.00-20.30.Vissvairāk par šo datumu uzstājas god.Nugzars Mdzinarišvili k-gs.Lēmumu par sapulces datumu Valde un Padome pieņēma vienbalsīgi.

Advertisements

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: