I.Kozakēvičas LNKBA Valde un Padome nolēma sasaukt ši gada 30.oktobrī kārtējo pārvēlēšanas kopsapulci. 30 октября проводится очередное перевыборное собрание АНКОЛ им. И.Козакевич

Аtgādinu, ka 2015.gada 24 septembrī I.Kozakēvičas LNKBA Valde un Padome vienbalsīgi nolēma sasaukt ši gada 30.oktobrī plkst.18.00-20.30 kārtējo pārvēlēšanas kopsapulci. Šajā sakarā lūgums būt noteiktajā laikā Asociācijas atrašanas vietā Rigā, Slokas ielā 37.

Katram Asociācijas biedram (biedrībai vai savienībai) ir viena balss (Statūti, 7.2), bet delegācija var būt no trīm cilvēkiem.
Darba kārtība:
1. Mandātu komisijas, protokolista un sapulces vaditāja vēlēšanos.
2.Valdes priekšsēdētāja un revidenta ziņojumi.
3. Diskusija.
4. Valdes priekšsēdētāja, valdes un revidenta vēlēšanos.
Ar cieņu,
Dr.R.Haradžanjans,
I.Kozakēvičas LNKBA Valdes priekšsēdētājs.
Pa e-pastu ir izsūtīts 2015.gada 06. oktobrī, Rīgā.

Уважаемые руководители и члены правления обществ и союзов АНКОЛ им. И.Козакевич!
Напоминаем, что 24.09.2015 общее заседание Правления и Совета АНКОЛ им. И.Козакевич (кворум был) из трех предложенных чисел октября, после обсуждения этого вопроса, единогласно приняло решение провести в Доме на Слокас, 37 (Рига) 30 октября в 18.00-20.30 очередное перевыборное собрание. Каждое общество или союз, членствующие в АНКОЛ, согласно Уставу организации могут быть представлены делегацией из трех человек,обладающей правом одного голоса (Statūti, 7.2).
Ждем вас, надеемся на Вашу активность.
(сообщение на лат. языке разослано по соответствующим адресам электронной почты 06.10.2015).
Advertisements

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: