Marija Golubeva: Kas Latvijā vadīs migrāciju un integrāciju? М.Голубева: Кому руководить процессами миграции и интеграции?

Aicinām izveidot vienas pieturas aģentūru darbam ar bēgļiem (pēc statusa piešķiršanas), trešo valstu valstspiederīgajiem (pēc uzturēšanas atļaujas saņemšanas) un repatriantiem (Latvijas piederīgajiem, kas atgriežas Latvijā pēc dzīves emigrācijā). Aģentūra būtu atbildīga par visiem ar bēgļu izmitināšanu un integrāciju, kā arī ar trešo valstu valstspiederīgo integrāciju un repatriantu atbalstu saistītajiem jautājumiem.
See more at: http://providus.lv/article/kas-latvija-vadis-migraciju-un-integraciju

Advertisements

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: