Leons Taivāns: Bēgļi sliecas pievienoties krievvalodīgajiem.Профессор Л.Тайванс не скрывает своих опасений, а это не нравится его оппонентам…

L. Taivāns ir skeptisks. “Latvijas lielākajās pilsētās dominē nelatvieši. Latvijā nav iespējams integrēt vēl vienu grupu. Tas situāciju destabilizēs vēl vairāk. Pēc teorētiskiem un praktiskiem apsvērumiem, bēgļi sliecas mācīties krievu valodu un pievienoties krievu kopienai. Nedomāju, ka tas būs par labu latviešu nacionālajai identitātei,” uzskata profesors.

See more at: http://www.la.lv/begli-sliecas-pievienoties-krievvalodigajiem/

H.Abu Meri, Arābu kultūras centra valdes priekšsēdētājs: “Profesora Leona Taivāna spriedumi pēdējā laikā ir muldēšana…”

See more at: http://www.la.lv/profesora-taivana-spriedumi-pedeja-laika-ir-muldesana/

Advertisements

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: