Tautību klasifikatorā par 16 tautībām vairāk nekā līdz šim, 4 tautību nosaukumi precizēti.Поправки к латвийскому “Классификатору национальностей

Atbilstoši Valsts valodas centra ieteikumiem Tautību klasifikatorā precizēti četru tautību nosaukumi: lībietis (līvs), lībiete (līviete) (iepriekš – lībietis, lībiete); kostarikānis, kostarikāniete (iepriekš – kostarikietis, kostarikiete); čigāns (roms), čigāniete (romiete) (iepriekš – čigāns, čigāniete) un kurds jezīds, kurdiete jezīdiete (iepriekš – jezīds, jezīdiete).

See more at.: http://www.csb.gov.lv/notikumi/tautibu-klasifikatora-par-16-tautibam-vairak-neka-lidz-sim-4-tautibu-nosaukumi-precizeti-45

“Классификатор национальностей” используют, отмечая национальность человека в Регистре жителей и вписывая ее в паспорт и свидетельство о рождении. По рекомендации Центра государственного языка было добавлено 16 новых национальностей и уточнены названия 4-х. подробнее: http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/202502_latvijskij-klassifikator-nacionalnostej-popolnili-narodami-afriki/

Advertisements

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: