Saruna ar režisoru Dmitriju Petrenko

  •  … teātris patiešām ir īpaša vieta aktieriem, režisoriem un ne tikai, ka teātris ir kolektīva māksla, un es tiešām domāju par kolektīvu kā par vērtību, jo teātrī daudz kas ir atkarīgs no tā, ko dara citi, nevis ko dari pats. Kā tu izturies pret citiem. Un tas, ko arī Gruzdovs pieminēja – ētika, kas ir ļoti praktiska lieta. Mēs parasti runājam par ētiku tādās filozofiskās kategorijās, bet tieši šī ētika, kas ietver sevī disciplīnu, attieksmi pret savu profesiju un profesionalitāti kā tādu, attieksmi pret to, ka aktieris ir profesija, nevis, teiksim, radošums un dvēseles stāvoklis vai noskaņojums.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/aktieris-ir-profesija-nevis-dveseles-stavoklis-saruna-ar-rezisoru-dmitriju-petrenko.a393593/

Komentēšana nav pieejama.

<span>%d</span> bloggers like this: