Rīgas pieminekļu aģentūru vadīs bijušais Okupācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels

Domē skaidroja, ka atklātā konkursā aģentūras direktora amatam tika saņemti pieci pieteikumi. Konkurss notika divās kārtās. Uz intervijām un redzējuma par aģentūras galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un direktora lomu prezentāciju tika aicināti visi pieteikušies kandidāti. Izvērtējot iesniegtos pieteikumus un kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām, noklausoties prezentācijas un kandidātu atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem, komisija par piemērotāko direktora amatam atzina Nāgelu. Kopš 2006. gada Rīgas pieminekļu aģentūru vadīja režisors Guntis Gailītis.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/rigas-piemineklu-agenturu-vadis-bijusais-okupacijas-muzeja-direktors-gunars-nagels.a404263/

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: