Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Aicinām māksliniecisko kolektīvu vadītājus līdz 2022. gada 10. oktobrim pieteikties naudas balvai par neatsveramu ieguldījumu svētku tradīcijas stiprināšanā.

Naudas balvu piešķir mākslinieciskā kolektīva vadītājam, kas saņem valsts mērķdotāciju 2022. gadā vai pretendē uz valsts mērķdotāciju 2023. gadā. No viena kolektīva uz naudas balvu var pretendēt viens vadītājs. Ja mākslinieciskā kolektīva vadītājs saņem valsts mērķdotāciju par vairākiem kolektīviem, naudas balva nolikumā noteiktajā kārtībā tiek piešķirta par katru kolektīvu Plašāka informācija un pieteikuma anketa LNKC mājaslapā.

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: