Kārlis Vērpe recenzē Jūlijas Eresko personālizstādi “Sos. Dzīvei ir nozīme” 

10 janvāris, 2023

Galerijā “Museum.lv”līdz 11. janvārim apskatāma Jūlijas Eresko personālizstāde “Sos. Dzīvei ir nozīme”.Laikmetīgās mākslas ainavā var novērot riņķveida kustību, kādā pārvietojas mākslas procesu dalībnieki. Vēl arvien mākslas izpratni būtiski nosaka konceptuālisms, aicinājums māksliniecisko praksi tuvināt teorētiskai vai praktiskai izziņai. Mākslas iedarbību un panāktos efektus salāgot ar teorijas un kritikas iespējām cilvēka iesaistē ikdienas aktualitātēs.

https://www.la.lv/ka-atgriezties-paradize


Jūlijas Jeresjko darbu izstàde Rìgà.

28 oktobr, 2022

Museum LV atvērās Jūlijas Jeresjko darbu izstāde. Viņai ar neordināru nosaukumu: “SOS. Dzīvei ir nozīme”.
Profesors Rafi Haradžanjans sacīja: Ekspozīcija rūpīgi ir pārdomāta. Viss ir radīts apjēgti un meistarīģi apdarināts. Uz linaudekliem, pa manējām izjūtām, atrada vieta simbolisma savienojums ar fotoreālismu. Izdevies!
Gribas apsveikt autoru ar radošo uzvaru! Izstāde atvērta līdz 11.janvārim.

sk.:https://www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa/personalizstade.-julija-eresko.-sos.-life-matters-14287822?fbclid=IwAR1hHWSGq2ZiN5ypOEHgbs_kKQOqN49xr-5nBEiSoeJxpHn8eLKM1lpCczU