Dr. Rafi Haradžanjans

Hasmik Grigoryan-Degsnis, sport prazdnik2010 020raffi 55Rafi Haradžanjans, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas priekšsēdētājs

Itas Kozakēvičas vārdā nosauktā Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija (LNKBA) ir dibināta 30. Novembrī 1988. gadā – Atmodas laikā. Tā pašreiz apvieno vairāk nekā 20 Latvijā dzīvojošas dažādu tautību kultūras biedrības un savienības. LNKBA vienmēr ir atbalstījusi latviešu tautas centienus atgūt neatkarību un dzīvot brīvā, demokrātiskā valstī.

No 1990. gada Asociāciju – pēc I. Kozakēvičas priekšlikuma – vada plaši pazīstams mūziķis un sabiedriskais darbinieks Dr.art. profesors,Trīs zvaigžņu ordeņa kavalieris (2002) Rafi Haradžanjans (Раффи Хараджанян; Raffi Kharajanyan). Viņš ir daudz darījis, lai īstenotu tos mērķus, kurus izvirzīja Asociācija: savu senču kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, harmonisku starpetnisko attiecību veidošana, integrācijas, tolerances, dialoga ideju realizācija, pilsoniskas sabiedrības vērtību propaganda. Visos darbības gados LNKBA nebija ne viena, pat maznozīmīga, konflikta – un tas par daudz ko liecina.

LNKBA veicina apmācību nacionālajās valodās, sadarbojas ar dažādu mazākumtautību skolām, organizē svētdienas skolas un vienlaicīgi aizstāv latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. No 2003. gada katru gadu LNKBA organizē plaša mēroga mazākumtautību mākslas festivālu “Vienoti dažādībā”, kura iniciators un mākslinieciskais vadītājs – kā arī daudzos citos organizācijas pasākumos – nemainīgi ir Asociācijas Valdes priekšsēdētājs. LNKBA ir arī Latvijas radio 12 nacionālo valodu pārraižu kurators.

R. Haradžanjanam ir liela sabiedriskā autoritāte. Ne velti viņš bija uzaicināts tikties ar ASV prezidentu Dž. Bušu (2005), piedalījies LR prezidentu G.Uļmaņa un V.Viķes-Freibergas ārzemju braucienos, no 2009.gada LNKBA priekšsēdētājs ir prezidenta V.Zatlera, un no 2011. gada prezidenta A.Berziņa Mazākumtautību konsultatīvās padomes loceklis, viens no tā aktīvākajiem dalībniekiem. Vairāk neka 20. gadus viņš pārstāv mazākumtautību intereses UNESCO Latvijas nacionālajā komisijā.

LNKBA īpašumā atrodas savrupmāja – Rīgā, Slokas ielā 37. Tā ir Latvijas valsts dāvana mazākumtautību organizācijai, kurai ir neapstrīdami nopelni Latvijas Republikas atjaunošanā. Tieši R. Haradžanjana vadībā ir pārvarētas milzīgas grūtības saistībā ar ēkas jauno dzīvi. Un šis nams jau ilgus gadus darbojas kā Latvijas mazākumtautību kultūras centrs. Šeit bieži notiek festivāli, koncerti, izstādes, dažāda veida tikšanās (tai skaitā ar ļoti cienājamiem ārzemju viesiem), radošo kolektīvu mēģinājumi un svētdienas skolas mācību stundas. Praktiski visas šīs tradīcijas ir saistītas ar Rafi Haradžanjana neizsīkstošo enerģiju, fantāziju, pieredzi un profesionalitāti, ar spēju kontaktēties un sadarboties ar ļoti dažādiem cilvēkiem.

Lieli ir R.Haradžanjana nopelni mākslā. Viņš ir grāmatu un daudzu krājumos publicētu rakstu autors (tai skaitā par komponistiem Jāni Ķepīti, Pēteri Vasku, Latvijas klavierduetiem). Viņš ir daudzu transkripciju, kā arī oriģinālo opusu autors. Brīnišķīgam klavieru duetam Nora Novika un Rafi Haradžanjans (pazīstams arī kā Riga Piano Duo) 41 koncertdarbības gados izveidojusies pasaules slava. Duets ir daudzu prestižu starptautisko festivālu dalībnieks (tostarp- ASV),  tā darbība devusi impulsus tādu komponistu daiļradei, kā P.Vasks, P.Plakidis, I. Zemzaris, R. Kalsons, P.Dambis, J. Ķepītis (Latvija), V. Gavriļins, V. Bibergans, J. Bucko, G.Belovs (Krievija), R. Kangro, L. Sumera, J. Reetss (Igaunija), O. Balakauskas, V.Barkauskas (Lietuva), S. Balasanjans, A. Arutjunjans (Armēnija) un vēl daudziem citiem mūsu laikmeta autoriem. Dueta interpretācijas ir ierakstītas ap 20 CD dažādās valstīs. Pēdējā laikaposmā R. Haradžanjans muzicē kopā ar saviem talantīgajiem audzēkņiem – starptautisko pianistu konkursu uzvarētājiem: Reini Zariņu, kuru jau nosauca par jaunās paaudzes pianisma zvaigzni, ar Ruslanu Perežilo un Jeļenu Lihavare. Viņiem profesors  atdod savas enciklopēdiskās zināšanas un bagāto skatuvisko pieredzi.

VIDEO (2012) http://www.delfi.lv/video/zinas/arzemes/rafi-haradzanjans-videointervija.d?id=43963014

Saites: Rafi Haradžanjans uz wikipedia
Hajazg enciklopēdija
Южане открыты к сотрудничеству (kapitalist.lv)Раф ТВDmuz 5Инга-1Инга - 2

IMG_2670


Raffi 29.09.18-2

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: