Rīgas Vācu kultūras biedrība

Dibināta 1988. g.

Reģ. # 40008002669, 07.05.1993
Adrese: Slokas 37, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 67613638

Mājaslapa: http://www.verband.lv/

Rīgas vācu kultūras biedrības jauktais vokālais ansamblis “Morgenrot”.  Vadītājs Anatolijs Livča

E-pasts: ilze@garda.lv,  aina.balasko@gmail.com, rvkb.lv@gmail.com
Kontaktpersonas: Dace Šulmane (priekšsēdētāja)

Aina Balaško 29297823,  Ilze Garda  29895722

Saprašanās, kopdarbība un draudzība ar visām tautībām Latvijā;kopdarbība ar citām vācu apvienībām Latvijā;vācu-baltu kultūras mantojuma izpēte kultūras un mākslas jomā;piemiņas dienu, vēsturisku datumu atzīmēšana un tradicionālo svētku svinēšana;biedrības biedru vācu valodas zināšanu apguve un paplašināšana;piedalīšanās karavīru kapu kopšanā Latvijā;veicināt apmaiņu starp biedrības biedriem, īpaši jauniešiem, ar vācu un citu tautību pārstāvjiem Vācijā un citās valstīs kultūras jomā;organizēt vācu valodas, kultūras un mākslas pulciņu nodarbības;izveidot bibliotēku, fotoarhīvu, videotēku, fonotēku;organizēt biedrības Dziesmu ansambļa koncertus, īpaši labdarības koncertus;organizēt kultūras pasākumus, atpūtas vakarus, sarīkojumus vēsturisko datumu un notikumu atzīmēšanai.

 

 

 

Advertisements

Komentēšana ir slēgta.

%d bloggers like this: